90. BƏLƏD SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

90. BƏLƏD SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email
90-cı surə – əl-Bələd (Şəhər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir.

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

Rəhman və rəhim Allahın adı ilə

1 And içirəm bu şəhərə (Məkkəyə) –

2 Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;

3 And içirəm ataya və onun övladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,

4 Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! (İnsan doğulduğu gündən qəbir evinə gedənə qədər əzab-əziyyət içində çalışıb çabalayır, həyat boyu müxtəlif çətinliklərlə üzləşər. Bu, ilahı bir hikmətdir, həyatın qanunudur!)

5 Məgər insan (Vəlid bin əl-Müğirə) heç kəsin ona gücü çatmayacağını zənn edir?

6 Və: Mən (Peyğəmbərlə düşmənçilik yolunda) xeyli mal-dövlət sərf etmişəm!” – deyir?

7 Məgər o heç kəsin onu görmədiyini güman edir?!

8 Məgər Biz ona iki göz vermədikmi?!

9 Eləcə də bir dil və qoşa dodaq (vermədikmi)?!

10 Biz ona iki yol (xeyir və şər, küfr və iman yollarını) göstərmədikmi?!

11 Lakin o, əqəbəni (maneəni) keçə bilmədi (özünə verilən bu qədər ne’mətlərə şükür etmədi).

12 (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, əqəbə nədir?!

13 (O) bir kölə azad etməkdir;

14 Yaxud aclıq günü (zamanı) yemək verməkdir –

15 Qohumluq əlaqəsi çatan bir yetimə.

16 Və ya (taqətsizlikdən) torpağa sərilmiş bir miskinə!

17 Sonra da iman gətirən və bir-birinə səbr tövsiyə edən, mərhəmət tövsiyə edən kimsələrdən olmaqdır!

18 Onlar sağ tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlərdir!)

19 Ayələrimzi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir!)

20 Onları hər tərəfi qapalı Cəhənnəm gözləyir! (Kafirlər Cəhənnəmdə həmişəlik qalar, oradan heç yerə çıxa bilməzlər!)

Quran – V. Məmmədəliyev və Z. Bünyadov tərcüməsi