QURANİ KƏRİM HANSI SAHƏDƏ İSLAM ÜMMƏTİNDƏN GİLEYLƏNİR?!

QURANİ KƏRİM HANSI SAHƏDƏ İSLAM ÜMMƏTİNDƏN GİLEYLƏNİR?!

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

\”Biri məni yanlış oxuyur, biri məni ğina kimi nəğmə ilə oxuyur. Biri məni qoluna bağlayır ki, ona xeyir gətirəcəyəm, ancaq dərk etmir və düşünmür. O birisi isə məni boynuna asır, sankı qızıldan bir xaçam”. \”(Həmin gün) Allahın peyğəmbəri deyəcəkdir: «Ey mənim Rəbbim! Həqiqətən mənim qövmüm (peyğəmbərliyin əvvəlindən dünyanın sonuna kimi) bu Quranı tərk etdi (və onun təlimlərini dərk etməkdən və ona əməl etməkdən üz döndərdi)». (\”Furqan” 30).

 

Bu ayədən görünür ki, Peyğəmbər (s), ümmətinin Quranı tərk etməsindən nə qədər narazıdır.

İmam Rza (ə) buyurur: \”Namazda Quran oxumağımızın səbəbi odur ki, Quran öz haqqından məhrum edilməsin”.

Hədislərdə oxuyuruq ki, müsəlman hər gün ən azı 50 ayə oxumalıdır. O, bu ayələri tələsik deyil, aram-aram və qəlbini bu tilavətlə ruhlandıraraq oxumalıdır. Molla Sədra \”Vaqiə” surəsinin təfsirinin əvvəlində belə yazır: \”Çox sayda alimlərin kitablarını mütaliə etmişəm. Fikirləşirdim ki, mən də kimsəyəm. Ancaq bəsirətim bir qədər açılan kimi özümü həqiqi elmlərdən uzaqda gördüm. Ömrümün axırında belə fikirləşdim ki, Quran və Muhəmməd (s) hədisinin sorağına gedim.

 

Ömrüm boyu nur əvəzinə onun kölgəsində dayanmışmışam. Qüssədən məni alov bürüdü. Qəlbim şölələndi, o zamana qədər ki, İlahi rəhmət əlimdən tutdu. Məni Quranın sirləri ilə tanış etdi. Quranı təfsir etməyə başladım. Vəhy qapısını döydüm və qapıları açıldı. Pərdələr kənara çəkildi və gördüm ki, mələklər mənə deyir: \”Salamun əleykum”.

 

Feyz Kaşani: \”Kitablar və risalələr yazdım. Tədqiqatlar apardım, ancaq heç bir elmdə dərdimə dərman tapmadım. Öz-özümə qorxdum və üzümü Allaha çevirdim. Allah məni Qurana və hədisə tərəf hidayət etdi”.

 

İnsanla səma kitabı arasında olan rabitə gərək daimi olsun. Bundan başqa Quranda deyilənləri həyatımızın hər bir sahəsində həyata keçirə bilək. Həm Quranı hüququndan məhrum etməyək, həm də Quranı həm elmdə və həm də əməldə həyata keçirə bilək. Bu cür əziz Peyğəmbərin (s) razılığını əldə etmiş olarıq.

 

Mən o kəslərdən gileylənirəm ki, məni kənara atıblar, mənə heç nəzər də salmırlar. Mən o kəslərdən gileylənirəm ki, məni ancaq hifz edirlər, nə mənasını bilirlər və nə də onu dərk edirlər. Ancaq hacətinə çatmaq və savab qazanmaq üçün onu hifz edirlər.

Bu cür insanlar məndə deyilənlərə əməl etmirlər, onlar ancaq mənasını bilmədən bu nurani kəlamları lazım olan hallarda təkrar edirlər. Ya da hansısa hacətinə görə məni vərəqləyir və hacətlərini axtarırlar. Yaxşı nəticə almayanda da məni günahlandırırlar.

Qurana daha çox diqqət edək və ondan Allah istəyən kimi bəhrələnək, inşaallah.\Deyerler