101. QARİƏ SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

101. QARİƏ SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email
101-ci surə – əl-Qariə (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir.

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

Rəhman və rəhim Allahın adı ilə

1 Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət!

2 Nədir qiyamət?!

3 Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!

4 O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (çəyirtkə kimi bir-birinə qatışacaq);

5 Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!

6 (O gün) tərəzisi ağır gələn (yaxşı əmələri pis əməllərdən çox olan) kimsə,

7 (Cənnətdə) xoş güzəran içində olacaq!

8 Tərəzisi yüngül gələn (yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan) kimsənin isə,

9 Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!

10 Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!

11 O çox qızmar bir atəşdir!

Quran – V. Məmmədəliyev və Z. Bünyadov tərcüməsi