109. KAFİRUN SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

109. KAFİRUN SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

109-cu surə – əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir).

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

Rəhman və rəhim Allahın adı ilə

1 (Ya Peyğəmbər! Sənə – bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək – deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!

2 Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!

3 Siz də mənim ibadət etdiyimə (Allaha) ibadət etməzsiniz!

4 Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm!

5 Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz!

6 Sizin öz dininiz var, mənim də öz dinim! (Elə isə sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə)!”

Quran – V. Məmmədəliyev və Z. Bünyadov tərcüməsi