111. MƏSƏD SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

111. MƏSƏD SURƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

111-ci surə, Məsəd surəsi, 5 ayədir, Məkkədə nazil olmuşdur. \

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

Rəhman və rəhim Allahın adı ilə

1 Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! (Və ya: Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, o ölsün!)

2 (Qiyamət günü) ona nə mal-dövləti fayda verəcək, nə də qazandığı (və ya: oğul-uşağı).

3 O, alovlu atəşə girəcəkdir.

4 Onun odun daşıyan (Peyğəmbərlə düşmənçilik edən, adamlar arasında söz gəzdirən) övrəti də həmçinin!

5 Onun (övrətinin) boğazında xurma lifindən hörülmüş ip (və ya: yetmiş arşın uzunluğunda zəncir) olacaqdır!

Quran – V. Məmmədəliyev və Z. Bünyadov tərcüməsi