Qurani Kərimdə “ÜMM\"(ANA) KƏLMƏSİ HANSI MƏNALARDA, ANLAMDA İŞLƏNMİŞDİR?

Qurani Kərimdə “ÜMM\”(ANA) KƏLMƏSİ HANSI MƏNALARDA, ANLAMDA İŞLƏNMİŞDİR?

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

“ÜMM\”(ANA) GƏLMƏSİNİN QUR`ANDA İŞLƏNMƏ YERLƏRİ

1. Həqiqi ana: \”Biz, Musanın anasına vəhy etdik ki, ona süd versin!(Qəsəs-7)\”

2. Kök və əsas mə`nasında: Quran buyurur: \”Ya Məhəmməd! Sənə Qur`anı nazil edən odur. Onun bir hissəsi Qur`anın əslini və əsasını təşkil edən möhkəm, digər qismi isə mütəşabeh ayələrir (Ali İmran-7).

3. Bir şeyin mərkəzi, “Ümüul–qura\” (Şəhərlər mərkəzi) Quranda Məkkəyə işarədir.Qur`an buyurur: \”Ümmül qura və ətrafındakıları qorxudasan.(Şura-7) \”

 

Bu şəhərə o cəhətdən “Ümmül-qura\” deyilir ki, hicaz məntəqələrinin mərkəzi sayılır. “Lüğətçi Rağib\” və başqaları yazır: Məkkənin “Ümmül-qura\” adlanması ona görədir ki, yer kürəsi ilk dəfə vücuda gələndə onun altında genişlənməyə başlayıb. Bə`zi rəvayətlərə görə torpaq ilk quruluşunu Məkkədən başlayıb.

Quranda, İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alehi və səlləm) zövcələri, möminlər anası adlandırılır. Quran buyurur:
\”Peyğəmbər, möminlərə onların özlərindən daha üstündür. Onun zövcələri mö`minlərin analarıdır (Əhzab-6).
Yuxarıdakı üç mənaya diqqət etməklə, “həqiqi ana, əsas, əsl və bir şeyin mərkəzi\” kəlmələrinin mənaları arasındakı münasibətlər aydınlaşır.

Ana, ağacın kökü və əsli yerində, övladları isə qol-budaqları olub kök üzərində göyərirlər. Belə bağılılıq kökdən asılıdır. Ağacın əsli və kökü nə qədər şərəfli və əsil olsa, qol budağı da, əsil və kökü təmsil edəcək və kökünə oxşayacaqdır./Oxuquran.com